Điều kiện để người bán dâm được xét trợ cấp tái hoà nhập cộng đồng - Luật Trung Kiên
Ngày 11-05-2020

Điều kiện để người bán dâm được xét trợ cấp tái hoà nhập cộng đồng

Ngày 20/7/2005, Hà Thị H 27 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại xã X, huyện Y, tỉnh H nộp đơn (có xác nhận của Công an xã và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã) đề nghị UBND xã X trợ cấp tiền để tự tạo việc làm, ổn định đời sống. Nội dung đơn đề nghị của Hà Thị H như sau: Ngày 15/4/2005, Hà Thị H đã chấp hành xong quyết định xử lý vi phạm hành chính lần đầu tiên (đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với người bán dâm). Sau khi về địa phương, chị H đã có nhiều tiến bộ và cam kết với chính quyền địa phương không tái phạm. Hiện tại, chị H chưa có việc làm, bản thân thuộc diện khó khăn về kinh tế. Chủ tịch UBND xã X sẽ giải quyết đề nghị của chị Hà Thị H như thế nào?