Chị M đã bị cho thôi việc vì lý do có thai và nghỉ đẻ có đúng pháp luật không?

"Sa thải" và "đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động" đều là hành vi pháp lý đơn phương của người sử dụng lao động. Tuy nhiên, sa thải khác đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ở chỗ: Sa thải là một hình thức xử lý kỷ luật đối với người lao động (Điều 85 BLLĐ). Việc sa thải được áp dụng hạn chế hơn. Quyết định sa thải là một căn cứ để người sử dụng lao động thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (điểm b, khoản 1 Điều 38 BLLĐ).

Tin mới

Khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động quy định: "Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động nữ vì lý do kết hôn, có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường doanh nghiệp chấm dứt hoạt động"
Như vậy, nếu doanh nghiệp vẫn đang tồn tại, người sử dụng lao động không được viện vào 1 trong 4 lý do sau để sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động nữ:

- Người lao động nữ kết hôn;

- Người lao động nữ có thai ;

- Người lao động nữ nghỉ thai sản;

- Người lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

"Sa thải" và "đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động" đều là hành vi pháp lý đơn phương của người sử dụng lao động. Tuy nhiên, sa thải khác đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ở chỗ: Sa thải là một hình thức xử lý kỷ luật đối với người lao động (Điều 85 BLLĐ). Việc sa thải được áp dụng hạn chế hơn. Quyết định sa thải là một căn cứ để người sử dụng lao động thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (điểm b, khoản 1 Điều 38 BLLĐ).

Bình luận

Xem thêm

Tiền môi giới để ký kết và thực hiện hợp đồng cung ứng lao động - Luật Trung Kiên

Tiền môi giới để ký kết và thực hiện hợp đồng cung ứng lao động

Người lao động có phải hoàn trả cho doanh nghiệp khoản chi phí dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài mà doanh nghiệp đã trả cho bên môi giới để ký kết và thực hiện hợp đồng cung ứng lao động không?
Tiền dịch vụ để thực hiện Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài - Luật Trung Kiên

Tiền dịch vụ để thực hiện Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Người lao động có thể nộp tiền dịch vụ cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài làm nhiều lần có được không?
Lập hồ sơ và thủ tục đối với người bị tai nạn lao động - Luật Trung Kiên

Lập hồ sơ và thủ tục đối với người bị tai nạn lao động

Theo quy định tại mục 1 Phần III Thông tư số 10/2003/TT-BLĐTBXH ngày 18/4/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì việc lập hồ sơ và thủ tục đối với người bị tai nạn lao động như sau: