Chuyển nhượng quyền sử dụng đất sử dụng làm ngõ đi chung

Năm 2004, ông A chuyển nhượng quyền sử dụng 140m2 đất cho ông B và ông D (mỗi ông 70m2). Ngoài diện tích đất chuyển nhượng ông A có để thêm một phần đất làm ngõ đi chung được ghi rõ trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không hộ nào được lấn chiếm sử dụng riêng và được UBND xã xác nhận.Gia đình ông B và ông D đã làm nhà và đi lại ở ngõ chung này.Năm 2010, Nhà nước xây dựng một con đường chạy đi ngang qua mặt tiền nhà ông B và ông D; vì vậy ông A đòi lại ngõ đi chung này và làm đơn đăng kí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất mà ông A đang sử dụng và diện tích ngõ đi chung của cả 3 gia đình:ông A,ông B và ông D. Việc cấp GCNQSDĐ trong trường hợp này sẽ được giải quyết như thế nào?

Tin mới

Theo như trình bày thì năm 2004, ông A đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông B, D mỗi người được sử dụng riêng 70m2 và một ngõ đi chung. Việc chuyển nhượng được lập thành văn bản có UBND xã chứng thực. Theo Điều 690 Bộ luật Dân sự năm 1995 (Có hiệu lực thi hành tại thời điểm chuyển nhượng) và điểm b khoản 1 điều 127 Luật Đất Đai năm 2003 thì việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông phù hợp với quy định của pháp luật về hình thức hợp đồng. Về mặt nội dung, chị không trình bày việc hợp đồng có quy định rõ ông A chuyển nhượng phần ngõ đi hay chỉ cho mượn.

- Nếu hợp đồng quy định ông A chuyển nhượng thêm một phần đất làm ngõ đi thì quyền sử dụng phần đất ngõ thuộc sở hữu chung hợp pháp của của ông B và ông D. Ông A không có quyền chiếm hữu, sử dụng hay định đoạt đối với diện tích đất đã chuyển nhượng cho người khác. Do đó việc ông A đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần ngõ đi chung là không có căn cứ và trái pháp luật.

- Trường hợp ông A chỉ cho ông B, D mượn 1 phần đất để làm ngõ đi chung thì phần diện tích đất này vẫn thuộc quyền sử dụng của ông A. Do đó ông A có quyền đề nghị cấp giấy chứng nhận đối với diện tích đất trên.

 

 

Bình luận

Xem thêm

 Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người khác có thể tranh dành đất của tôi nữa không? - Luật Trung Kiên

Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người khác có thể tranh dành đất của tôi nữa không?

Tùy vào trường hợp cụ thể khác nhau! chúng tôi chưa thể trả lời rõ ràng cho bạn được.
Giải đáp nội dung ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Luật Trung Kiên

Giải đáp nội dung ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tôi mua một căn nhà nhưng trên giấy chứng nhận chỉ ghi thông tin về quyền sử dụng đất và tại mục 2 ghi “Nhà ở: Chưa chứng nhận quyền sở hữu”. Vậy tôi xin hỏi, mục 2 ghi như vậy có đúng không, tại sao đã có nhà trên mảnh đất đó mà trong sổ đỏ lại không ghi nhận? Tôi xin cảm ơn!