Cơ sở pháp lý về HĐĐT và thủ tục đăng ký phát hành HĐĐT

- Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (Còn hiệu lực đến: 31/10/2020)

Tin mới

 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về HĐĐT khi bán hàng, cung cấp dịch vụ.

Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP NGÀY 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung thông tư số 39/2014/TT-BTC, Thông tư số 26/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành.

Bình luận

Xem thêm

Có thể hoãn việc cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng - Luật Trung Kiên

Có thể hoãn việc cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

Chị H bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng, tuy nhiên, chị hiện đang có thai ở tháng thứ 3. Xin hỏi: chị có thể được hoãn việc cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng hay không?
Miễn giảm học phí - Luật Trung Kiên

Miễn giảm học phí

Theo quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 Điều 6 Nghị định 49/2010/NĐ-CP đối tượng được miễn, giảm học phí bao gồm:
Việc đánh giá kết quả cai nghiện ma túy được pháp luật quy định như thế nào - Luật Trung Kiên

Việc đánh giá kết quả cai nghiện ma túy được pháp luật quy định như thế nào

Việc đánh giá kết quả cai nghiện tại gia đình, cộng đồng được quy định tại Điều 27 Nghị định số 94/2010/NĐ-CP:
Pháp luật quy định như thế nào về việc dạy nghề, tạo việc làm cho người cai nghiện? - Luật Trung Kiên

Pháp luật quy định như thế nào về việc dạy nghề, tạo việc làm cho người cai nghiện?

Theo Điều 26 Nghị định số 94/2010/NĐ-CP, việc dạy nghề, tạo việc làm cho người cai nghiện được quy định như sau:
Việc giáo dục, phục hồi hành vi và nhân cách cho người cai nghiện ma túy được pháp luật quy định như thế nào? - Luật Trung Kiên

Việc giáo dục, phục hồi hành vi và nhân cách cho người cai nghiện ma túy được pháp luật quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 25 Nghị định 94/2010/NĐ-CP, việc giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách cho người cai nghiện được quy định như sau: