Điều kiện và đối tượng áp dụng Hóa đơn điện tử từ 01/11/2020

Tin mới

Điều kiện sử dụng HĐĐT

Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế; hoặc là tổ chức kinh tế có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.

Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ HĐĐT.

Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng HĐĐT theo quy định. Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.

Có phần mềm bán hàng hóa, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, bảo đảm dữ liệu của HĐĐT bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hóa đơn.

Có các quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ dữ liệu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng lưu trữ bao gồm: Hệ thống lưu trữ dữ liệu phải đáp ứng hoặc được chứng minh là tương thích với các chuẩn mực về hệ thống lưu trữ dữ liệu.

Có quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố: bảo đảm sao lưu dữ liệu của HĐĐT ra các vật mang tin hoặc sao lưu trực tuyến toàn bộ dữ liệu.

 

Đối tượng sử dụng hoá đơn điện tử

Đối tượng sử dụng HĐĐT là các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm:

Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật chứng khoán, Luật dầu khí và các văn bản quy phạm pháp luật khác dưới các hình thức: Công ty cổ phần; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân;

Đơn vị sự nghiệp công lập có bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;

Tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã;

Tổ chức khác;

Hộ, cá nhân kinh doanh.

Các đơn vị tổ chức, doanh nghiệp: phát hành với số lượng hóa đơn lớn ví dụ như điện, nước, viễn thông, truyền hình

Các đơn vị có nhiều chi nhánh, tại nhiều tỉnh/thành phố

Các đơn vị có khách hàng không tập trung, ở nhiều tỉnh/thành phố

Các doanh nghiệp xuất HĐĐT theo yêu cầu của ngành thuế.

Quy trình phát hành HĐĐT

Đăng ký phát hành với cơ quan thuế.

Khởi tạo hoá đơn điện tử.

Phát hành hoá đơn điện tử.

Thời điểm áp dụng HĐĐT cho doanh nghiệp

Thời điểm bắt buộc áp dụng HĐĐT theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018 về HĐĐT:

*Từ ngày 01/11/2020:

- Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh phải hoàn thành xong việc chuyển đổi sang HĐĐT, HĐĐT có mã của cơ quan thuế theo quy định. Cũng từ ngày này Nghị định

51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành.

*Từ ngày 01/11/2018 – ngày 31/10/2020:

Trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi áp dụng HĐĐT có mã nhưng cơ sở kinh doanh chưa đủ điều kiện về công nghệ thông tin để áp dụng thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn theo hình thức cũ nhưng phải gửi mẫu theo Phụ lục 03 và tờ khai thuế giá trị gia tăng đến cơ quan thuế.

- Cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian này nếu được cơ quan thuế yêu cầu sử dụng HĐĐT thì phải áp dụng HĐĐT. Trường hợp chưa đủ điều kiện để áp dụng HĐĐT thì được phép sử dụng Hóa đơn giấy theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

- Trường hợp doanh nghiệp đã đặt in; thông báo phát hành hóa đơn, hóa đơn in tự in hoặc đặt mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 01/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng số hóa đơn đó đến ngày 31/10/2020 theo quy định của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

*Trước ngày 01/11/2018:

Doanh nghiệp đã thực hiện thông báo phát hành HĐĐT hoặc đăng ký sử dụng HĐĐT của cơ quan thuế trước ngày này thì vẫn được tiếp tục sử dụng.

*Trường hợp đặc biệt:

- Cơ sở giáo dục, y tế công lập đã sử dụng phiếu thu tiền thì tiếp tục được sử dụng và chuyển đổi theo lộ trình của Bộ Tài chính.

Xử lý khi HĐĐT bị lập sai

Khi thông tin ban đầu trên hóa đơn mua hàng hóa trên hệ thống bị viết sai, công ty có nhu cầu viết lại hóa đơn khác với thông tin chính xác, hoặc khách hàng trả hàng đã mua trên hệ thống, công ty sẽ lập Biên bản thu hồi hóa đơn hoặc điều chỉnh hóa đơn như hóa đơn giấy sau đó tiến hành thủ tục thu hồi trên hệ thống.

Bình luận

Xem thêm

THAY ĐỔI CẦN LƯU Ý ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC Ô TÔ, RƯỢU VÀ THUỐC LÁ - Luật Trung Kiên

THAY ĐỔI CẦN LƯU Ý ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC Ô TÔ, RƯỢU VÀ THUỐC LÁ

Ngày 05/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Cụ thể,
Tổng hợp các ưu đãi cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 - Luật Trung Kiên

Tổng hợp các ưu đãi cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Hy vọng với sự đồng hành của Chính phủ, các cơ quan, Bộ, ngành và toàn xã hội, DN sẽ nhanh chóng vượt qua khó khăn trong thời kỳ dịch bệnh và ổn định sản xuất, kinh doanh; giải quyết tốt vấn đề việc làm cho người lao động.
Điều kiện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện khám sức khỏe: - Luật Trung Kiên

Điều kiện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện khám sức khỏe:

Văn bản quy phạm pháp luật - Điều 9, 10, 11 Thông tư số 14/2013/TT-BYT.