Đơn xin nghỉ phép đơn giản

Mẫu Đơn xin nghỉ phép đơn giản

Tin mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________________

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:…………………………………………………………………………………..(1)

Tôi tên là: ……………………………………………………………   Nam/ Nữ: …………

Ngày/Tháng/Năm sinh: ……………………………………………    Tại: ……………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………(2)

Điện thoại liên lạc: …………………………………………………………………………(3)

Nay tôi làm đơn này xin phép ……………(4) cho tôi được nghỉ phép từ ngày…/…/…. đến ngày …/…./…..

Lý do xin nghỉ:………………………………………………………………………………….(5)

Trong thời gian xin nghỉ, tôi xin bàn giao công việc lại cho…………………………………....(6)

Tại phòng……………………………………………..(7)

Tôi xin hứa sẽ cập nhật tình hình công việc thường xuyên trong thời gian nghỉ và cam kết trở lại làm việc đúng thời hạn quy định.

Kính mong …………………… (8) giải quyết cho tôi nghỉ phép theo nguyện vọng trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

                                                                                                 ….., ngày….tháng….năm

                                                                                                             Người làm đơn

                                                                                                                (Ký, họ tên)

Bình luận

Xem thêm

Mẫu Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất - Luật Trung Kiên

Mẫu Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

Dưới đây là mẫu và hướng dẫn viết hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất.
Đơn xin vè sớm 30 phút do hành kinh - Luật Trung Kiên

Đơn xin vè sớm 30 phút do hành kinh

dành cho phụ nữ đến chu kỳ kinh nguyệt
Hồ sơ và thủ tục mở trung tâm tin học - Luật Trung Kiên

Hồ sơ và thủ tục mở trung tâm tin học

Bạn muốn mở Trung tâm tin học, bạn cần gì ???
Mở trung tâm dạy thêm cần gì ??? - Luật Trung Kiên

Mở trung tâm dạy thêm cần gì ???

Hồ sơ và thủ tục mở trung tâm dạy thêm