Đơn xin vè sớm 30 phút do hành kinh

dành cho phụ nữ đến chu kỳ kinh nguyệt

Tin mới

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____***_____

ĐƠN XIN PHÉP

Về sớm 30 phút

 

Kính gửi: …………………………([1])

 

Tôi tên là: …………………………([2]) sinh ngày…………………………([3]) hiện đang làm việc tại Phòng/Ban/Tổ/Nhóm…………………………([4]) của Công ty …………………………([5])

Tôi xin phép được về sớm 30 phút từ Thứ… ngày… tháng… năm 2018 đến Thứ… ngày… tháng… năm 2018([6]).

Lý do về sớm: Dự định những ngày này là khoảng thời gian tôi hành kinh theo quy định tại Khoản 5 Điều 155 của Bộ Luật Lao động 2012.

Rất mong …………………………([7]) phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

………………([8])

(Phê duyệt và ký tên)

 

 

 

………………………([9])

…………([10]), ngày …/…/2018([11])

Người làm đơn

(Ký tên)

 

 

…………………………([12])

 


[1] Tên của đơn vị Công tác hoặc người có thẩm quyền duyệt đơn xin phép.

[2] Họ và tên của người xin phép.

[3] Ngày, tháng, năm sinh của người xin phép.

[4] Vị trí làm việc hiện tại.

[5] Tên của Công ty.

[6] Thứ, ngày, tháng, năm của ngày làm việc xin về sớm.

[7] Chức danh của người có thẩm quyền phê duyệt.

[8] Chức danh của người có thẩm quyền phê duyệt.

[9] Họ và tên của người có thẩm quyền phê duyệt.

[10] Đơn vị hành chính cấp xã hoặc huyện hoặc tỉnh của nơi công tác.

[11] Ngày, tháng, năm làm đơn.

[12] Họ và tên của người làm đơn.

 

Bình luận

Xem thêm

Mẫu Di chúc chuẩn 2019 - Luật Trung Kiên

Mẫu Di chúc chuẩn 2019

Mẫu di chúc viết tay chuẩn nhất 2019
Mẫu Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất - Luật Trung Kiên

Mẫu Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

Dưới đây là mẫu và hướng dẫn viết hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất.
Hồ sơ và thủ tục mở trung tâm tin học - Luật Trung Kiên

Hồ sơ và thủ tục mở trung tâm tin học

Bạn muốn mở Trung tâm tin học, bạn cần gì ???
Mở trung tâm dạy thêm cần gì ??? - Luật Trung Kiên

Mở trung tâm dạy thêm cần gì ???

Hồ sơ và thủ tục mở trung tâm dạy thêm