Kinh doanh đặt cược

Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư trường đua ngựa, đua chó, trong đó có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó:

Tin mới

Ngoài các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, dự án đầu tư trường đua ngựa, đua chó, trong đó có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Địa điểm đầu tư xây dựng trường đua ngựa, đua chó phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nơi xây dựng trường đua ngựa, đua chó;

b) Vốn đầu tư tối thiểu là 1.000 tỷ đồng (một nghìn tỷ đồng) đối với hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa và tối thiểu là 300 tỷ đồng (ba trăm tỷ đồng) đối với hoạt động kinh doanh đặt cược đua chó;

c) Phương án tổ chức hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó phù hợp quy định của pháp luật;

d) Phương án đầu tư hệ thống công nghệ, thiết bị kỹ thuật, phần mềm kinh doanh vận hành chính xác, an toàn, ổn định;

đ) Cam kết về việc hỗ trợ cộng đồng.

Bình luận

Xem thêm

Có thể hoãn việc cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng - Luật Trung Kiên

Có thể hoãn việc cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

Chị H bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng, tuy nhiên, chị hiện đang có thai ở tháng thứ 3. Xin hỏi: chị có thể được hoãn việc cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng hay không?
Miễn giảm học phí - Luật Trung Kiên

Miễn giảm học phí

Theo quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 Điều 6 Nghị định 49/2010/NĐ-CP đối tượng được miễn, giảm học phí bao gồm:
Việc đánh giá kết quả cai nghiện ma túy được pháp luật quy định như thế nào - Luật Trung Kiên

Việc đánh giá kết quả cai nghiện ma túy được pháp luật quy định như thế nào

Việc đánh giá kết quả cai nghiện tại gia đình, cộng đồng được quy định tại Điều 27 Nghị định số 94/2010/NĐ-CP:
Pháp luật quy định như thế nào về việc dạy nghề, tạo việc làm cho người cai nghiện? - Luật Trung Kiên

Pháp luật quy định như thế nào về việc dạy nghề, tạo việc làm cho người cai nghiện?

Theo Điều 26 Nghị định số 94/2010/NĐ-CP, việc dạy nghề, tạo việc làm cho người cai nghiện được quy định như sau:
Việc giáo dục, phục hồi hành vi và nhân cách cho người cai nghiện ma túy được pháp luật quy định như thế nào? - Luật Trung Kiên

Việc giáo dục, phục hồi hành vi và nhân cách cho người cai nghiện ma túy được pháp luật quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 25 Nghị định 94/2010/NĐ-CP, việc giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách cho người cai nghiện được quy định như sau: