Người mượn xe gây tai nạn, có phải bồi thường?

Tin mới

Ôtô, xe máy là phương tiện giao thông vận tải cơ giới - một trong những nguồn nguy hiểm cao độ được quy định tại khoản 1 điều 601 Bộ luật Dân sự.

Theo khoản 2 điều 601 Bộ luật Dân sự 2015, chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra. Nếu chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng thì người này phải bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Bạn giao xe cho người người khác là đã giao quyền sử dụng, định đoạt chiếc xe của mình cho người đó. Vì có các quyền như vậy nên việc người bạn gây tai nạn, chủ xe không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Bình luận

Xem thêm

Người chưa thành niên  trong bộ luật dân sự 2015 - Luật Trung Kiên

Người chưa thành niên trong bộ luật dân sự 2015

Theo Điều 1 Công ước quốc tế về quyền trẻ em; được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 20/11/1989 có quy định: “Trong phạm vi Công ước này; trẻ em có nghĩa là người dưới 18 tuổi; trừ trường hợp luật pháp áp dụng đối với trẻ em có quy định tuổi thành niên sớm hơn”.
Biện pháp khẩn cấp tạm thời là gì - Luật Trung Kiên

Biện pháp khẩn cấp tạm thời là gì

Biện pháp khẩn cấp tạm thời là biện pháp tòa án quyết định áp dụng trong giải quyết vụ việc dân sự nhằm giải quyết yêu cầu cấp bách đương sự, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản thu thập chứng cứ, bảo vệ bằng chứng, bảo toàn hiện trạng hiện có tránh gây thiệt hại không thể khắc phục được, đảm bảo cho việc giải quyết vụ án hoặc thi hành án.
Có được đổi tiền nát, cũ lấy tiền mới? - Luật Trung Kiên

Có được đổi tiền nát, cũ lấy tiền mới?

Theo điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 điều 4 Thông tư số 25/2013 ngày 2/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông:
Có quyền giữ tài sản để siết nợ? - Luật Trung Kiên

Có quyền giữ tài sản để siết nợ?

Theo Bộ luật Hình sự 2015, tùy thuộc hành vi siết nợ cụ thể mà việc siết nợ có thể phạm một trong các tội dưới đây:
Giám hộ đương nhiên hoặc giám hộ cử theo pháp luật - Luật Trung Kiên

Giám hộ đương nhiên hoặc giám hộ cử theo pháp luật

Theo quy định pháp luật hiện nay thì có hai hình thức giám hộ: Giám hộ đương nhiên hoặc giám hộ cử theo pháp luật.