Người Việt Nam ở nước ngoài về nước đăng ký kết hôn ở đâu?

Tại điều 17,19 Nghị định 158/2005/ND-CP ngày 27/12/2005 về đăng ký quản lý hộ tịch thì hai bạn có thể đến Ủy ban nhân dân xã phường nơi cư trú của một trong hai bên nam nữ để tiến hành đăng ký kết hôn.

Tin mới

Hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai đăng ký kết hôn (theo mẫu)

- Chứng minh nhân dân

- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Đối với người đang trong thời hạn công tác, học tập, ở nước ngoài về nước đăng ký kết hôn thì phải có xác nhận của Cơ quan ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam tại nước sở tại về tình trạng hôn nhân của người đó).

 

Bình luận

Xem thêm

 Thời gian giải quyết yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài  - Luật Trung Kiên

Thời gian giải quyết yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài

Người đề nghị ghi chú có thể uỷ quyền cho người khác thực hiện việc ghi chú. Việc uỷ quyền phải bằng văn bản và phải được chứng thực hợp lệ. Nếu người được uỷ quyền là ông, bà, cha, mẹ, vợ/chồng, con, anh, chị, em ruột của người uỷ quyền thì không cần phải có văn bản uỷ quyền.
Quy định các trường hợp từ chối việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài như thế nào? - Luật Trung Kiên

Quy định các trường hợp từ chối việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài như thế nào?

Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định các trường hợp từ chối việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài như thế nào?