Nhận tiền đền bù có phải nộp thuế không?

Ở xã Thạch Xa – Thạch Thất đang có dự án và tiến hành thu hồi đất nông nghiệp của nông dân. Theo cán bộ UBND xã thì giá đền bù là 360 triệu/sào nhưng phải đóng 68 triệu/sào tiền thuế. Chúng tôi không biết đây là khoản thuế gì và có đúng là phải nộp loại thuế này hay không? Mong nhận được tư vấn!

Tin mới

Trước hết có thể khẳng định với bạn việc thu thuế 68 triệu/sào của UBND xã Thạch Xa là không có căn cứ pháp luật. Bởi các lý do sau:

- Căn cứ khoản 2 Điều 2 Thông tư số 161/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản, thì thu nhập từ nhận tiền bồi thường do Nhà nước thu hồi đất, kể cả các khoản thu nhập do các tổ chức kinh tế bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện thu hồi đất theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 và Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất là khoản thu nhập được miễn thuế.

Như vậy, trường hợp các hộ dân có đất nằm trong diện tích quy hoạch bị thu hồi, khi nhận tiền bồi thường do Nhà nước thu hồi đất, kể cả nhận các khoản thu nhập do các tổ chức kinh tế bồi thường theo đúng quy định của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, thì khoản thu nhập đó không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Bình luận

Xem thêm

 Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người khác có thể tranh dành đất của tôi nữa không? - Luật Trung Kiên

Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người khác có thể tranh dành đất của tôi nữa không?

Tùy vào trường hợp cụ thể khác nhau! chúng tôi chưa thể trả lời rõ ràng cho bạn được.
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất sử dụng làm ngõ đi chung - Luật Trung Kiên

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất sử dụng làm ngõ đi chung

Năm 2004, ông A chuyển nhượng quyền sử dụng 140m2 đất cho ông B và ông D (mỗi ông 70m2). Ngoài diện tích đất chuyển nhượng ông A có để thêm một phần đất làm ngõ đi chung được ghi rõ trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không hộ nào được lấn chiếm sử dụng riêng và được UBND xã xác nhận.Gia đình ông B và ông D đã làm nhà và đi lại ở ngõ chung này.Năm 2010, Nhà nước xây dựng một con đường chạy đi ngang qua mặt tiền nhà ông B và ông D; vì vậy ông A đòi lại ngõ đi chung này và làm đơn đăng kí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất mà ông A đang sử dụng và diện tích ngõ đi chung của cả 3 gia đình:ông A,ông B và ông D. Việc cấp GCNQSDĐ trong trường hợp này sẽ được giải quyết như thế nào?