Những việc công chức không được làm khi sử dụng MXH

Quyết định 347/QĐ-BTNMT ngày 06/02/2020 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 06/02/2020.ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ TN&MT.

Tin mới

- Không sử dụng MXH để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ;

Không sử dụng, lợi dụng MXH để nói sai sự thật về tổ chức, cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của đơn vị, của Bộ và của Ngành.

- Không phát tán, đăng tải, chia sẻ thông tin, hình ảnh mang tính nội bộ của Bộ, của Ngành, của đơn vị lên các trang MXH.

- Khi giao tiếp qua điện thoại, công chức, viên chức phải xưng tên, chức danh, chức vụ, cơ quan, đơn vị nơi công tác; trao đổi ngắn gọn, tập trung vào nội dung công việc; âm lượng vừa đủ nghe, không gắt gỏng hay nói trống không, không ngắt điện thoại đột ngột.

- Quản lý và sử dụng hộp thư điện tử công vụ theo đúng quy định; thực hiện việc gửi, trả lời thư điện tử công vụ kịp thời, lịch sự. Không sử dụng trang thiết bị, điện thoại Cơ quan, thư điện tử công vụ để giải quyết việc riêng.

Bình luận

Xem thêm

Nghị định 15 về Quản lý ATTP: Mới ban hành đã lộ nhiều bất cập - Luật Trung Kiên

Nghị định 15 về Quản lý ATTP: Mới ban hành đã lộ nhiều bất cập

Giảm tối đa các thủ tục quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) là nội dung mới của Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ. Tuy nhiên, sau hơn một tháng thực hiện, bên cạnh những thuận lợi, cũng lộ rõ những vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ.
Sáp nhập, giải thể đơn vị, bộ máy hoạt động không hiệu quả - Luật Trung Kiên

Sáp nhập, giải thể đơn vị, bộ máy hoạt động không hiệu quả

Mục tiêu chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 là giảm 1,7% biên chế công chức so với số giao năm 2015, giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015, đồng thời sáp nhập, giải thể đơn vị, bộ máy hoạt động không hiệu quả.
Vì sao vẫn chưa bỏ được sổ hộ khẩu? - Luật Trung Kiên

Vì sao vẫn chưa bỏ được sổ hộ khẩu?

Nếu thiết lập được hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì có thể bãi bỏ được hộ khẩu, quản lý theo 'di dịch cư' như nước ngoài vẫn làm
Không có thủ tục ủy quyền thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng - Luật Trung Kiên

Không có thủ tục ủy quyền thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định chế độ thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, do đó không có thủ tục ủy quyền thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Luật Hồi tỵ dẹp nạn cả họ làm quan - Luật Trung Kiên

Luật Hồi tỵ dẹp nạn cả họ làm quan

Từ năm 2020, bắt buộc việc bố trí một số chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt không phải là người địa phương, đó là chỉ đạo của UBND TPHCM. Một chủ trương rất được sự đồng tình của dư luận, bởi lẽ, đây là biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, quan hệ dòng họ.