Hành chính

Tăng 3 lần lệ phí trước bạ với xe bán tải từ ngày 10-4-2019 - Luật Trung Kiên

Tăng 3 lần lệ phí trước bạ với xe bán tải từ ngày 10-4-2019

02-04-2019
Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 20/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Nghị định 140/2016/NĐ-CP,…
Biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính - Luật Trung Kiên

Biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính

14-04-2018
khoản 4 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính…
Người vi phạm cố tình 'chây ì', không chịu đóng phạt sẽ bị cưỡng chế theo quy định. - Luật Trung Kiên

Người vi phạm cố tình 'chây ì', không chịu đóng phạt sẽ bị cưỡng chế theo quy định.

23-01-2018
Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 153/2013/TT-BTC, quá thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà cá nhân, tổ chức chưa nộp tiền phạt…