Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài áp dụng đối với khu vực biên giới

Tin mới

Điều 65 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (dưới đây viết là Nghị định số 68/2002/NĐ- CP), thì việc đăng ký kết hôn giữa anh Phàng và cô Chiêu sẽ được giải quyết theo thủ tục đăng ký kết hôn áp dụng riêng đối với việc kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới, căn cứ quy định từ Điều 66 đến Điều 69 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP, cụ thể là:

Về thẩm quyền đăng ký kết hôn

Theo Điều 66 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP, nếu anh Phàng và cô Chiêu lựa chọn việc đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước Việt Nam thì trong trường hợp này cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn là UBND cấp xã, nơi anh Phàng thường trú.

-    Về thủ tục đăng ký kết hôn

Hai bên nam, nữ xin đăng ký kết hôn phải nộp các giấy tờ sau:

+ Công dân Việt Nam phải nộp Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định;

+ Công dân của nước láng giềng phải nộp Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định, có xác nhận chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng đó về việc hiện tại đương sự là người không có vợ hoặc không có chồng.
Đồng thời khi nộp hồ sơ, các đương sự phải xuất trình giấy tờ sau đây:

+ Công dân Việt Nam phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân biên giới; trong trường hợp không có Giấy chứng minh nhân dân biên giới thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh việc thường trú ở khu vực biên giới kèm theo giấy tờ tuỳ thân khác của đương sự để kiểm tra.

+ Công dân nước láng giềng phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước láng giềng cấp cho công dân nước đó thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam; trong trường hợp không có giấy tờ tuỳ thân này thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh việc thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam kèm theo giấy tờ tuỳ thân khác của đương sự để kiểm tra.

-    Những ưu tiên trong thủ tục đăng ký kết hôn ở khu vực biên giới

Để phù hợp với đặc thù chủ thể của quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới nên việc giải quyết đăng ký kết hôn ở khu vực biên giới được hưởng nhiều ưu tiên về mặt thủ tục so với việc giải quyết các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài thuần tuý khác, cụ thể là:

+ Thứ nhất, giấy tờ do cơ quan, tổ chức của nước láng giềng cấp hoặc công chứng, chứng thực ở nước đó để sử dụng tại Việt Nam vào việc kết hôn ở khu vực biên giới được miễn hợp pháp hoá lãnh sự;

+ Thứ hai, các giấy tờ nói trên nếu lập bằng ngôn ngữ của nước láng giềng chỉ cần dịch ra tiếng Việt và có cam kết của người dịch về việc dịch đúng nội dung, không cần công chứng bản dịch;

+ Thứ ba, mức thu lệ phí đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới được áp dụng như mức thu lệ phí đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau ở trong nước.

Bình luận

Xem thêm

 Thời gian giải quyết yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài  - Luật Trung Kiên

Thời gian giải quyết yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài

Người đề nghị ghi chú có thể uỷ quyền cho người khác thực hiện việc ghi chú. Việc uỷ quyền phải bằng văn bản và phải được chứng thực hợp lệ. Nếu người được uỷ quyền là ông, bà, cha, mẹ, vợ/chồng, con, anh, chị, em ruột của người uỷ quyền thì không cần phải có văn bản uỷ quyền.
Quy định các trường hợp từ chối việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài như thế nào? - Luật Trung Kiên

Quy định các trường hợp từ chối việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài như thế nào?

Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định các trường hợp từ chối việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài như thế nào?