Trường hợp đối tượng bị đưa vào danh sách đề nghị buộc chữa bệnh xã hội có biểu hiện tiến bộ

Hoàng Thị B, 25 tuổi, là đối tượng bán dâm đã bị Công an xã xử lý hành chính; đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã nhưng vẫn không chịu sửa chữa. Cách đây 3 tháng, B tiếp tục vi phạm nên chính quyền xã đã lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở chữa bệnh với thời hạn 1 năm. Trong lúc chờ quyết định đưa đi chữa bệnh bắt buộc thì B đã xin vào làm việc tại cơ sở may mặc đóng trên địa bàn, công việc ổn định và có nhiều biểu hiện tiến bộ trong lối sống, sinh hoạt và lao động. Hội Phụ nữ xã có kiến nghị đề nghị không áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với Hoàng Thị B nữa.

Tin mới

Trong tình huống này, theo Điều 26 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 quy định hồ sơ đề nghị đưa Hoàng Thị B đi chữa bệnh bắt buộc đang chờ Chủ tịch UBND huyện xem xét ra quyết định. Bởi vậy, nếu B đã có những tiến bộ trong sửa chữa khuyết điểm của mình, có công việc ổn định, lối sống sinh hoạt có chuyển biến tốt và được sự đề nghị không áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc của Hội Phụ nữ xã, thì tốt nhất nên cho phép B tiếp tục quá trình tự hoàn lương. Trong bối cảnh này, nếu đưa B đi chữa bệnh bắt buộc thì những tác động tâm lý, xã hội sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới quá trình tự hoàn lương của B. Các văn bản pháp quy liên quan đến biện pháp giáo dục này không có điều khoản nào điều chỉnh việc xử lý tình huống này. Nhưng căn cứ vào thực tế thực thi pháp luật, có thể giải quyết tình huống này theo trình tự sau:

- Hoàng Thị B làm đơn gửi Chủ tịch UBND huyện xin rút tên ra khỏi danh sách các đối tượng xem xét đưa đi chữa bệnh bắt buộc, trong đơn phải trình bày rõ lý do cũng như những tiến bộ của bản thân kể từ khi bị Chủ tịch UBND xã lập hồ sơ đề nghị cho đi chữa bệnh bắt buộc;

- Chủ tịch UBND xã làm tờ trình báo cáo những tiến bộ của B kể từ khi bị xã lập hồ sơ đề nghị cho đi chữa bệnh bắt buộc; kiến nghị của UBND xã đề nghị Chủ tịch UBND huyện đồng ý cho rút B ra khỏi danh sách các đối tượng xem xét áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc;

- Chủ tịch Hội Phụ nữ xã làm kiến nghị gửi Chủ tịch UBND huyện đề nghị rút B ra khỏi danh sách các đối tượng xem xét áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc;

- Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định việc cho rút B ra khỏi danh sách các đối tượng xem xét áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.

https://hdpl.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-hoi-dap.aspx?lv=3

Bình luận

Xem thêm

Nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam theo Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018 - Luật Trung Kiên

Nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam theo Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018

Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018 quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam; chế độ, chính sách đối với Cảnh sát biển Việt Nam; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Thời hạn xét xử vụ án hành chính - Luật Trung Kiên

Thời hạn xét xử vụ án hành chính

Theo Luật Tố tụng Hành chính thì thời hạn chuẩn bị xét xử các vụ án hành chính, trừ vụ án xét xử theo thủ tục rút gọn, vụ án có yếu tố nước ngoài và vụ án khiếu kiện về danh sách cử tri được quy định như sau:
Giấy tờ cần xuất trình khi chứng thực sơ yếu lý lịch - Luật Trung Kiên

Giấy tờ cần xuất trình khi chứng thực sơ yếu lý lịch

Người yêu cầu chứng thực Sơ yếu lý lịch phải xuất trình các giấy tờ sau theo khoản 1 Điều 24 Nghị định 23/2015:
 Pháp luật Việt Nam cho phép công dân mang bao nhiêu quốc tịch? - Luật Trung Kiên

Pháp luật Việt Nam cho phép công dân mang bao nhiêu quốc tịch?

Điều 4 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 quy định: Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp Luật này có quy định khác.