Điều kiện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện khám sức khỏe:

Văn bản quy phạm pháp luật - Điều 9, 10, 11 Thông tư số 14/2013/TT-BYT.

Tin mới

1. Điều kiện về nhân sự

1.1. Người thực hiện khám lâm sàng, cận lâm sàng phải có chứng chỉ hành nghề KBCB theo quy định của Luật KBCB phù hợp với chuyên khoa mà người đó được giao trách nhiệm khám. Trường hợp người thực hiện kỹ thuật cận lâm sàng mà pháp luật không quy định phải có chứng chỉ hành nghề KBCB thì phải có bằng cấp chuyên môn phù hợp với công việc được phân công.

1.2. Người kết luận phải đáp ứng các điều kiện sau:

1.2.1 Là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề KBCB và có thời gian KBCB ít nhất là 54 (năm mươi tư) tháng;

1.2.2 Được người có thẩm quyền của cơ sở KSK phân công thực hiện việc kết luận sức khỏe, ký Giấy KSK, Sổ KSK định kỳ. Việc phân công phải được thực hiện bằng văn bản và đóng dấu hợp pháp của cơ sở KBCB.

1.3. Đối với cơ sở KSK cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người Việt Nam đi lao động theo hợp đồng ở nước ngoài, học tập ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là cơ sở KSK có yếu tố nước ngoài), ngoài việc đáp ứng các quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này, phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:

1.3.1. Người thực hiện khám lâm sàng, người kết luận phải là bác sỹ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sỹ y khoa trở lên;

1.3.2. Khi người được KSK và người KSK không cùng thành thạo một thứ tiếng thì phải có người phiên dịch. Người phiên dịch phải có giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch trong KBCB theo quy định của Luật KBCB.

2. Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị

2.1. Có phòng khám lâm sàng, cận lâm sàng từng chuyên khoa theo quy định của Bộ Y tế phù hợp với nội dung KSK.

2.2. Có đủ cơ sở vật chất và thiết bị y tế thiết yếu theo quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT.

3. Điều kiện và phạm vi hoạt động chuyên môn

3.1. Điều kiện đối với cơ sở KSK không có yếu tố nước ngoài: Thực hiện được các kỹ thuật chuyên môn phù hợp với nội dung ghi trong Giấy KSK quy định tại các Phụ lục 1, 2, 3 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT.

3.2. Điều kiện đối với cơ sở KSK có yếu tố nước ngoài, ngoài việc đáp ứng quy định tại mục 3.1 nêu trên, phải thực hiện được các kỹ thuật cận lâm sàng sau:

3.2.1. Xét nghiệm máu: Công thức máu, nhóm máu ABO, nhóm máu Rh, tốc độ máu lắng, tỷ lệ huyết sắc tố, u rê máu;

3.2.2. Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu;

3.2.3. Xét nghiệm viêm gan A, B, C, E;

3.2.4. Xét nghiệm huyết thanh giang mai;

3.2.5. Xét nghiệm khẳng định tình trạng nhiễm HIV (HIV dương tính);

3.2.6. Thử phản ứng Mantoux;

3.2.7. Thử thai;

3.2.8. Xét nghiệm ma tuý;

3.2.9. Xét nghiệm phân tìm ký sinh trùng;

3.2.10. Điện tâm đồ;

3.2.11. Điện não đồ;

3.2.12. Siêu âm;

3.2.13 Xét nghiệm chẩn đoán bệnh phong.

Trường hợp cơ sở KSK có yếu tố nước ngoài chưa đủ điều kiện thực hiện các kỹ thuật quy định tại điểm đ và điểm n Khoản 2 Điều này thì phải ký hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với cơ sở KBCB có giấy phép hoạt động và được phép thực hiện các kỹ thuật đó.

3.3. Phạm vi chuyên môn:

3.3.1. Cơ sở KBCB đủ điều kiện quy định tại mục 1.1, 1.2, 2, 3.1 nêu trên được tổ chức KSK nhưng không được KSK có yếu tố nước ngoài.

3.3.2. Cơ sở KBCB đủ điều kiện quy định tại mục 1.3, 2, 3.2 nêu trên được tổ chức KSK bao gồm cả việc KSK có yếu tố nước ngoài.

  • Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.
    • Luật Trung Kiên

Bình luận

Xem thêm

Một số lưu ý cho doanh nghiệp khi sử dụng hóa đơn điện tử - Luật Trung Kiên

Một số lưu ý cho doanh nghiệp khi sử dụng hóa đơn điện tử

Thông tư số 68/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 30/9/2019 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có nêu rõ việc cơ quan thuế sẽ ngừng cung cấp mã hóa đơn điện tử trong các trường hợp sau:
THAY ĐỔI CẦN LƯU Ý ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC Ô TÔ, RƯỢU VÀ THUỐC LÁ - Luật Trung Kiên

THAY ĐỔI CẦN LƯU Ý ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC Ô TÔ, RƯỢU VÀ THUỐC LÁ

Ngày 05/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Cụ thể,
Tổng hợp các ưu đãi cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 - Luật Trung Kiên

Tổng hợp các ưu đãi cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Hy vọng với sự đồng hành của Chính phủ, các cơ quan, Bộ, ngành và toàn xã hội, DN sẽ nhanh chóng vượt qua khó khăn trong thời kỳ dịch bệnh và ổn định sản xuất, kinh doanh; giải quyết tốt vấn đề việc làm cho người lao động.