Kiến thức chung

Cấm sử dụng 3 nội dung này trong mẫu con dấu - Luật Trung Kiên

Cấm sử dụng 3 nội dung này trong mẫu con dấu

03-12-2019
Theo Điều 14 Nghị định 96/2015/NĐ-CP, doanh nghiệp không được sử dụng những hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu sau đây trong nội dung hoặc làm hình thức mẫu con dấu:
Cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp 2020 - Luật Trung Kiên

Cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp 2020

03-05-2020
Nghị quyết số 139/NQ-CP về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.
Một số lưu ý cho doanh nghiệp khi sử dụng hóa đơn điện tử - Luật Trung Kiên

Một số lưu ý cho doanh nghiệp khi sử dụng hóa đơn điện tử

03-05-2020
Thông tư số 68/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 30/9/2019 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định…
THAY ĐỔI CẦN LƯU Ý ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC Ô TÔ, RƯỢU VÀ THUỐC LÁ - Luật Trung Kiên

THAY ĐỔI CẦN LƯU Ý ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC Ô TÔ, RƯỢU VÀ THUỐC LÁ

03-05-2020
Ngày 05/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực…
Tổng hợp các ưu đãi cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 - Luật Trung Kiên

Tổng hợp các ưu đãi cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

15-04-2020
Hy vọng với sự đồng hành của Chính phủ, các cơ quan, Bộ, ngành và toàn xã hội, DN sẽ nhanh chóng vượt qua khó khăn trong thời kỳ dịch bệnh và ổn định sản xuất, kinh doanh;…
Điều kiện để được kinh doanh dịch vụ tiến hành công việc bức xạ - Luật Trung Kiên

Điều kiện để được kinh doanh dịch vụ tiến hành công việc bức xạ

17-03-2020
Điều 28, 75 Luật Năng lượng nguyên tử
Kinh doanh dịch vụ đại diện quyền sở hữu trí tuệ - Luật Trung Kiên

Kinh doanh dịch vụ đại diện quyền sở hữu trí tuệ

17-03-2020
Văn bản quy phạm pháp luật Điều 154 và 155 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, được sửa đổi bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12 năm 2009; - Điều 29a Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày…
Điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm được chỉ định - Luật Trung Kiên

Điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm được chỉ định

17-03-2020
Văn bản quy phạm pháp luật Khoản 6 Điều 4 Nghị định 105/2016/NĐ-CP Khoản 6, 7, 9 Điều 2 Nghị định 154/2018/NĐ-CP
Điều kiện hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm - Luật Trung Kiên

Điều kiện hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

17-03-2020
Văn bản quy phạm pháp luật Khoản 1, 7 Điều 3 Nghị định 105/2016/NĐ-CP Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 2 Nghị định 154/2018/NĐ-CP
Kinh doanh dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử - Luật Trung Kiên

Kinh doanh dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

17-03-2020
Văn bản quy phạm pháp luật Khoản 1 Điều 69 và Khoản 1 Điều 70 Luật năng lượng nguyên tử
Điều kiện đối với cơ sở phổ biến phim - Luật Trung Kiên

Điều kiện đối với cơ sở phổ biến phim

17-03-2020
Văn bản quy phạm pháp luật - Điều 32,33,37 Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11; - Điều 15 Nghị định số 54/2010/NĐ-CP
Điều kiện đối với doanh nghiệp phát hành phim: - Luật Trung Kiên

Điều kiện đối với doanh nghiệp phát hành phim:

17-03-2020
Văn bản quy phạm pháp luật - Điều 11, 30, 37 Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11
Điều kiện đối với sản xuất phim - Luật Trung Kiên

Điều kiện đối với sản xuất phim

17-03-2020
Văn bản quy phạm pháp luật - Khoản 2 Điều 14, Điều 15 Luật Điện ảnh 2006 - Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009 - Điều 11 Nghị định…
Doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cần lưu ý! - Luật Trung Kiên

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cần lưu ý!

27-02-2020
Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Theo đó, Nghị định này được áp dụng đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia…
QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA SÁNG TẠO - Luật Trung Kiên

QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA SÁNG TẠO

27-02-2020
Nghị định số 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Theo đó, Nghị định này hướng dẫn về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và…
Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc - Luật Trung Kiên

Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

27-02-2020
Tại Nghị định số 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 23/02/2018 có nêu rõ: Cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban…
Quy định mới về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, dịch vụ - Luật Trung Kiên

Quy định mới về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, dịch vụ

26-02-2020
Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Theo đó, hóa đơn điện tử bao gồm các loại sau:
Quy định mới về kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế - Luật Trung Kiên

Quy định mới về kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

26-02-2020
Ngày 16/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 144/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về vận tải đa…
Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp - Luật Trung Kiên

Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

25-02-2020
Ngày 04/12/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Theo đó, Nghị định này quy định việc phát hành trái phiếu…