Giá trị pháp lý của bản (tờ) cam kết !

Bản cam kết có giá trị pháp lý không ? ràng buộc các bên như thế nào ?

Tin mới

Điều 116 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: “Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”. Như vậy, có thể xem cam kết là hành vi pháp lý đơn phương, nội dung cam kết thể hiện ý chí tự ràng buộc của người viết cam kết với điều khoản đã cam kết. Do đó,  người có quyền có thể yêu cầu người cam kết thực hiện nghĩa vụ dân sự phát sinh. Nếu phát sinh thiệt hại cho phía người có quyền do người cam kết không thực hiện nghĩa vụ dân sự đã cam kết thì người cam kết phải bồi thường. Giao dịch dân sự ở đây gọi là cam kết giữa 2 bên sẽ có hiệu lực pháp lý nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Nếu vi phạm 1 trong các điều kiện trên thì giấy cam kết bạn giữ sẽ bị coi là vô hiệu. Trong trường hợp đáp ứng đủ điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự như trên thì kbeen1 bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình bạn có thể sử dụng bản cam kết đó làm bằng chứng để  kiện bên còn lại. Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc này là tòa án nhân dân cấp huyện nơi bị đơn cư trú.

Trung kiên

Bình luận

Xem thêm

Chất lượng hàng hóa trong hợp đồng mua bán hàng hóa được quy định cụ thể như thế nào? - Luật Trung Kiên

Chất lượng hàng hóa trong hợp đồng mua bán hàng hóa được quy định cụ thể như thế nào?

Chất lượng hàng háo khi giao kết hợp đồng hoàn toàn do các bên quy định, vì thế trong quá trình giao kết hợp đồng các bên nên quy định rõ ràng về chất lượng hàng hóa đê tránh tranh chấp
Giá trị giao dịch trên 20 triệu có bắt buộc phải lập hợp đồng? - Luật Trung Kiên

Giá trị giao dịch trên 20 triệu có bắt buộc phải lập hợp đồng?

Theo quy định của pháp luật hiện nay thì không có quy định nào về mức giá trị của hợp đồng là bao nhiêu thì phải lập hợp đồng.
Hợp đồng chìa khóa trao tay là gì? - Luật Trung Kiên

Hợp đồng chìa khóa trao tay là gì?

Hợp đồng chìa khóa trao tay là một trong những loại hợp đồng xây dựng và được quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau: