Lĩnh vực khác

Quy định của pháp luật về thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc như thế nào? - Luật Trung Kiên

Quy định của pháp luật về thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc như thế nào?

27-02-2020
Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 82/2011/NĐ-CP Quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm…
Xin hỏi pháp luật quy định như thế nào về hình thức và trình tự thi hành án tử hình? - Luật Trung Kiên

Xin hỏi pháp luật quy định như thế nào về hình thức và trình tự thi hành án tử hình?

27-02-2020
Theo quy định của Luật Thi hành án hình sự số 53/2010/QH12 thì:
Trường hợp được hoãn thi hành án tử hình? - Luật Trung Kiên

Trường hợp được hoãn thi hành án tử hình?

25-10-2019
Luật thi hành hình sự năm 2019 đã bổ sung thêm một số trường hợp hoãn thi hành án tử hình so với Luật thi hành án hình sự năm 2010.
Hướng dẫn phối hợp thi hành quyết định phá sản - Luật Trung Kiên

Hướng dẫn phối hợp thi hành quyết định phá sản

05-05-2019
Thông tư liên tịch 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC về phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản đã được Liên bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối…